Formulár pre odstúpenie od zmluvy 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu

[M&R MIX, s. r. o.
Adresa sídla
Milada Ivančíková
Nové Sady, Nové Sady 209, PSČ 951 24
IČO:53160134
Mobil: 0911548244
email: ivancikova.milada28@gmail.com]
:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

— Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

ADRESA

M&R Mix, s.r.o
Nové sady 209,
95124 Nové sady

KONTAKT

+421 911 548 244
info.fashion.shop28@gmail.com

HODINY

Po - Pia : 8:00 - 19:00 hod

Sob : 8:00 - 12:00 hod

Neď : zatvorené